پاکسی

پاکسی

خشکشویی آنلاین شهر مشهد

٢٥ درصد تخفیف پاکسی خشکشویی آنلاین در مشهد

25 درصد تخفیف پاکسی خشکشویی آنلاین در مشهد
بدون محدودیت سفارش اول
مخصوص سفارش در روز های جمعه
سفارش آنلاین شستشو و خشکشویی ویژه شهر مشهد
ورود به وبسایت پاکسی با کلیک روی «لینک خرید» ٢٥%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ۴۵درصدی جشنواره زمستانی خشکشویی پاکسی

کد تخفیف ۴۵درصدی جشنواره زمستانی خشکشویی پاکسی
بدون محدودیت سفارش اول
مخصوص سفارش از اپلیکیشن پس از به روز رسانی
خشکشویی آنلاین در شهر مشهد ٤٥%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٣٥% خشکشویی آنلاین پاکسی فعال در شهر مشهد

کد تخفیف 35% خشکشویی آنلاین پاکسی فعال در شهر مشهد
بدون محدودیت سفارش اول
٣٥% تخفیف شب عید در جشنواره عیدانه پاکسی
خشکشویی آنلاین فعال در شهر مشهد
کد معرف ٥ هزار تومانی: I٦١E٣R ٣٥%
دریافت کد تخفیف