اسنپ باکس

اسنپ باکس

اسنپ باکس، سامانه هوشمند حمل بار اسنپ تاکسی موتور، پیک موتوری، وانت بار، تاکسی بار

کد تخفیف ١٠٠% کرایه وانت بار و نیسان اسنپ باکس

کد تخفیف 100% کرایه وانت بار و نیسان اسنپ باکس
مخصوص کرایه وانت بار و نیسان در شهرهای منتخب
کد تخفیف ١٠٠% کرایه وانت بار و نیسان اسنپ باکس
تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، کرج، تبریز، رشت، بابل، ساری
کد تخفیف اسنپ باکس مخصوص اولین سفر
١٠٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ١٠٠% ویژه سفر رایگان اسنپ باکس

کد تخفیف 100% ویژه سفر رایگان اسنپ باکس
حداکثر مبلغ تخفیف ٥,٠٠٠ تومان
کد تخفیف ١٠٠% ویژه سفر رایگان اسنپ باکس
قابل استفاده یک بار برای همه کاربران کاربران اسنپ
بدون محدودیت سفر اول
١٠٠%
دریافت کد تخفیف

٥٠% تخفیف اسنپ برای ارسال مرسولات با پیک موتوری

50% تخفیف اسنپ برای ارسال مرسولات با پیک موتوری
حداکثر تخفیف ٣,٠٠٠ تومان
٥٠% تخفیف اسنپ برای ارسال مرسولات با پیک موتوری
مخصوص استفاده از سرویس پیک موتوری اسنپ
بدون محدودیت سفر اول
٥٠%
دریافت کد تخفیف