قسطا

قسطا

قسطا، خرید قسطی از تمامی فروشگاه های اینترنتی

کد تخفیف ٥٠ هزار تومانی خرید اقساطی با قسطاکارت

کد تخفیف 50 هزار تومانی خرید اقساطی با قسطاکارت
قابل استفاده برای خرید از سایت قسطاکارت
کد تخفیف ٥٠ هزار تومانی خرید اقساطی با قسطاکارت
امکان دریافت کارت اعتباری از ١ تا ١٤ میلیون تومان
بدون محدودیت سفارش اول
٥٠,٠٠٠ تومان
دریافت کد تخفیف