سبد سلوا

سبد سلوا

فروش محصولات ارگانیک، سالم و روستایی تولید، تامین و توزیع سبد محصولات سالم ارسال رایگان سفارش بالای 200 هزار تومان در شهرهای تهران، اصفهان، البرز، قم

کد تخفیف محصولات ارگانیک، سالم و روستایی سلوا، ٧٠٠٠ تومانی

کد تخفیف محصولات ارگانیک، سالم و روستایی سلوا، 7000 تومانی
بدون محدودیت خرید اول
تولید، تامین و توزیع سبد محصولات سالم
در شهرهای تهران، اصفهان، البرز، قم ٧,٠٠٠ تومان
دریافت کد تخفیف

دریافت کد تخفیف با خرید از اپلیکیشن سبد سلوا

دریافت کد تخفیف با خرید از اپلیکیشن سبد سلوا
با اولین خرید از اپلیکیشن سبد سلوا
کد تخفیف ١٥ هزاری برای خرید بعدی بالای ١٠٠ هزار
کد ٢٥ هزار تومانی برای خرید بعدی بالای ٢٠٠ هزار تومان
پیامک کد تخفیف به واجدین شرایط در ١٤ اردیبهشت
جزئیات در پیج اینستاگرام سلوا در "لینک خرید" ٢٥,٠٠٠ تومان
دریافت کد تخفیف

١٠ هزار تومان تخفیف خرید محصولات ارگانیک از سبد سلوا

10 هزار تومان تخفیف خرید محصولات ارگانیک از سبد سلوا
بدون محدودیت خرید اول
همراه با ارسال رایگان سفارش
سبد سلوا، اپلیکیشن عرضه محصولات سالم و روستایی ١٠,٠٠٠ تومان
دریافت کد تخفیف