بیدود

بیدود

بیدود، اپلیکیشن دوچرخه اشتراکی هوشمند در تهران و شیراز

تخفیف و جایزه در گردونه شانس یلدا بیدود

تخفیف و جایزه در گردونه شانس یلدا بیدود
شانس دریافت عضویت رایگان یکساله، تا ٥٠ سفر رایگان
تخفیف و جایزه در گردونه شانس یلدا بیدود
کد تخفیف ٥٠% بیدود، تا کریسمس رایگان و مچ بند هوشمند
با ثبت ایمیل و شماره موبایل در گردونه بیدود
١٠٠%
دریافت کد تخفیف

٩٠% تخفیف همراه با ١٥ سفر رایگان با دوچرخه های بیدود

90% تخفیف همراه با 15 سفر رایگان با دوچرخه های بیدود
تخفیف ویژه حق اشتراک دائمی به قیمت ٢٠ هزار تومان
٩٠% تخفیف همراه با ١٥ سفر رایگان با دوچرخه های بیدود
همراه با ٢٠ سفر رایگان هدیه دوچرخه های اشتراکی بیدود
قابل استفاده برای کاربران جدید در شهر شیراز
٩٠%
دریافت کد تخفیف

هدیه سفر رایگان در اپلیکیشن دوچرخه اشتراکی بیدود

هدیه سفر رایگان در اپلیکیشن دوچرخه اشتراکی بیدود
دریافت یک سفر رایگان با انجام هر سفر
هدیه سفر رایگان در اپلیکیشن دوچرخه اشتراکی بیدود
کد معرف ثبت نام در اپلیکیشن «٩١٤٨A»
بدون محدودیت اولین سفر
٥٠%
دریافت کد تخفیف