نیوُ

نیوُ

نیوُ، اپلیکیشن حسابدار شخصی و گزارش‌گیری

بازی تحت وب کفار پرشی و اشتراک رایگان حسابدار شخصی نیوو برای برندگان

بازی تحت وب کفار پرشی و اشتراک رایگان حسابدار شخصی نیوو برای برندگان
٣ تا ١٢ ماه اشتراک رایگان نیوو برای ١٠ نفر برتر
تخفیف اپلیکیشن نیوو برای شرکت‌کنندگان در حین بازی
کد تخفیف نیوو برای شرکت در کمپین و اشتراک گذاری
مشاهده لیست جوایز و شرکت در بازی از "لینک خرید" ١٠٠%
دریافت کد تخفیف

٢٥% تخفیف نیوُ، اپلیکیشن حسابداری شخصی

25% تخفیف نیوُ، اپلیکیشن حسابداری شخصی
بدون محدودیت سفارش اول
مدیریت شخصی امور مالی با حسابداری شخصی نیوُ
بررسی و برنامه‌ریزی هزینه‌ها و درآمد‌ها ٢٥%
دریافت کد تخفیف