هم آموز

هم آموز

هم آموز، آموزش مجازی مدیریت کسب و کار و مهارت فردی

٤٠% تخفیف دوره های آموزشی سایت هم آموز

40% تخفیف دوره های آموزشی سایت هم آموز
آموزش مجازی مدیریت، کسب و کارو مهارت فردی و زندگی
٤٠% تخفیف دوره های آموزشی سایت هم آموز
سخنرانی و فن بیان، دیجیتال مارکتینگ، تفکر استراتژیک و...
قابل استفاده برای همه دوره های آموزشی و ویدیویی
٤٠%
دریافت کد تخفیف