ترجمیار

ترجمیار

ترجمیار، سامانه کمک مترجم و ترجمه آنلاین

کد تخفیف ترجمیار برای دریافت خدمات ترجمه آنلاین

کد تخفیف ترجمیار برای دریافت خدمات ترجمه آنلاین
بدون محدودیت سفارش اول
ترجمه تخصصی و روان متون انگلیسی ٢٠%
دریافت کد تخفیف

کد تا ٥٠% تخفیف سایت ترجمیار به مناسبت عید نوروز

کد تا 50% تخفیف سایت ترجمیار به مناسبت عید نوروز
بدون محدودیت سفارش اول
ترجمه روان و ویرایش شده متون انگلیسی
امکان تست کیفیت ترجمه به صورت رایگان
٥% تخفیف طرح ٣ و ٧ روزه ترجمه آنلاین ترجمیار
١٠% طرح ١٥ روزه و هفتگی، ٢٥% طرح ٣٠ روزه
برای طرح سه ماهه %٤٠ و شش ماهه %٥٠ ٥٠%
دریافت کد تخفیف

کد تا ٥١ درصد تخفیف عید فطر ترجمیار

کد تا 51 درصد تخفیف عید فطر ترجمیار
بدون محدودیت سفارش اول
حداکثر تخفیف ١٩١,٠٠٠ تومان
مخصوص خرید اشتراک ١ روزه تا ٦ ماهه
مبالغ تخفیف مختلف برای خرید هر اشتراک
ترجمه جمله به جمله نامحدود با سامانه آنلاین ترجمیار
ورود به سایت ترجمیار و خرید اشتراک از «لینک خرید» ٥١%
دریافت کد تخفیف

٥٠% تخفیف ترجمه آنلاین در سایت ترجمیار

50% تخفیف ترجمه آنلاین در سایت ترجمیار
بدون محدودیت سفارش اول
قابل استفاده برای طرح های نامحدود
ترجمه تخصصی و روان با استفاده از ترجمیار
امکان استفاده فقط برای ٥٠ نفر اول ٥٠%
دریافت کد تخفیف