هاب‌کار

هاب‌کار

کد تخفیف ٣ میلیون تومانی خدمات هاب کار

کد تخفیف 3 میلیون تومانی خدمات هاب کار
کد تخفیف هاب کار بدون محدودیت سفارش اول
کد تخفیف ٣ میلیون تومانی خدمات هاب کار
این سرویس برای ساکنین شهر تهران قابل استفاده است
مخصوص سرویس سرامیک سه لایه خودرو
٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان
دریافت کد تخفیف

٤٠٠ هزار تومان تخفیف خدمات تخصصی خودرو در هاب کار

400 هزار تومان تخفیف خدمات تخصصی خودرو در هاب کار
مخصوص درخواست سرویس واکس و پولیش خودرو
٤٠٠ هزار تومان تخفیف خدمات تخصصی خودرو در هاب کار
در حال حاضر ارائه خدمات فقط در شهر تهران امکان پذیر است
کد تخفیف هاب کار بدون محدودیت سفارش اول
٤٠٠,٠٠٠ تومان
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٢٥% کارواش در محل اپلیکیشن هاب کار

کد تخفیف 25% کارواش در محل اپلیکیشن هاب کار
مخصوص سفارش سرویس کارواش اقتصادی
کد تخفیف ٢٥% کارواش در محل اپلیکیشن هاب کار
بدون محدودیت سفارش اول
٢٥%
دریافت کد تخفیف