هاب‌کار

هاب‌کار

کد تخفیف ٣ میلیون تومانی خدمات هاب کار

کد تخفیف 3 میلیون تومانی خدمات هاب کار
مخصوص سرویس سرامیک سه لایه خودرو
کد تخفیف هاب کار بدون محدودیت سفارش اول
این سرویس برای ساکنین شهر تهران قابل استفاده است
ورود به وبسایت هاب کار با کلیک روی «لینک خرید» ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان
دریافت کد تخفیف

٤٠٠ هزار تومان تخفیف خدمات تخصصی خودرو در هاب کار

400 هزار تومان تخفیف خدمات تخصصی خودرو در هاب کار
کد تخفیف هاب کار بدون محدودیت سفارش اول
مخصوص درخواست سرویس واکس و پولیش خودرو
در حال حاضر ارائه خدمات فقط در شهر تهران امکان پذیر است
دریافت خدمات تخصصی خودرو هاب کار با کلیک «لینک خرید» ٤٠٠,٠٠٠ تومان
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٢٥% کارواش در محل اپلیکیشن هاب کار

کد تخفیف 25% کارواش در محل اپلیکیشن هاب کار
بدون محدودیت سفارش اول
مخصوص سفارش سرویس کارواش اقتصادی ٢٥%
دریافت کد تخفیف