قطار فدک

قطار فدک

سفری خاطره انگیز با خدمات متمایز قطارهای 5 ستاره فدک با پذیرایی کامل و شام

تا ٦% تخفیف خريد بليت و تور قطارهای پنج ستاره فدک

تا 6% تخفیف خريد بليت و تور قطارهای  پنج ستاره فدک
مخصوص خرید بلیت قطارهای ٥ ستاره فدک
تا ٦% تخفیف خريد بليت و تور قطارهای پنج ستاره فدک
بدون محدودیت سفارش اول

٦%
دریافت کد تخفیف