آزمون یار کوییز 24

آزمون یار کوییز 24

آزمون یار کوییز 24، ارائه پنل های برگزاری آزمون آنلاین مناسب برای دانش آموزان و معلمان مدارس کل کشور

کد تخفیف ٢٠% کلاس، آزمون و بانک سوالات کوییز ٢٤

کد تخفیف 20% کلاس، آزمون و بانک سوالات کوییز 24
قابل استفاده برای کلاس، آزمون، تکلیف و بانک سوالات
کد تخفیف ٢٠% کلاس، آزمون و بانک سوالات کوییز ٢٤
امکان شرکت دانش آموزان در آزمون های آنلاین هماهنگ کشوری
کد تخفیف کوییز ٢٤ فعال برای تمامی کاربران
٢٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف تا ٥٠% سامانه آزمون یار کوییز ٢٤

کد تخفیف تا 50% سامانه آزمون یار کوییز 24
تخفیف ٣٠ درصدی بسته برگزاری آزمون و بانک سوالات
کد تخفیف تا ٥٠% سامانه آزمون یار کوییز ٢٤
٥٠% تخفیف پنل تکلیف، ١٥% تخفیف سرویس کلاس آنلاین
کد تخفیف کوییز ٢٤ برای همه کابران جدید و قدیمی
٥٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف تا ٥٠% سامانه آزمون یار کوییز ٢٤

کد تخفیف تا 50% سامانه آزمون یار کوییز 24
تخفیف ٣٠ درصدی بسته برگزاری آزمون و بانک سوالات
کد تخفیف تا ٥٠% سامانه آزمون یار کوییز ٢٤
٥٠% تخفیف پنل تکلیف، ١٥% تخفیف سرویس کلاس آنلاین
کد تخفیف کوییز ٢٤ برای همه کابران جدید و قدیمی
٥٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ١٠% کوییز ٢٤ برای کلاس مجازی

کد تخفیف 10% کوییز 24 برای کلاس مجازی
قابل استفاده برای خرید سرویس کلاس مجازی
کد تخفیف ١٠% کوییز ٢٤ برای کلاس مجازی
مناسب برای مدارس جهت برگزاری کلاس های آنلاین
کوپن کوییز ٢٤ بدون محدودیت خرید اول
١٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ١٥% کوییز ٢٤ برای بانک سوال و آزمون آنلاین

کد تخفیف 15% کوییز 24 برای بانک سوال و آزمون آنلاین
مخصوص خرید بانک سوالات و بسته برگزاری آزمون آنلاین
کد تخفیف ١٥% کوییز ٢٤ برای بانک سوال و آزمون آنلاین
مناسب برای دانش آموزان، دبیران، مشاوران و مدیران مدارس
کد تخفیف کوییز ٢٤ بدون محدودیت خرید اول
١٥%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف آزمون ساز و بانک سوال آزمون یار

کد تخفیف آزمون ساز و بانک سوال آزمون یار
٢٥% تخفیف بسته برگزاری آزمون و پنل تکلیف آنلاین
کد تخفیف آزمون ساز و بانک سوال آزمون یار
دارای بانک سوال تستی و تشریحی و درسنامه تمامی دروس
کد تخفیف کوییز ٢٤ به مناسبت جمعه سیاه
٢٥%
دریافت کد تخفیف