فیلیمو مدرسه

فیلیمو مدرسه

فیلیمو مدرسه، لذت یادگیری، فرصت تحصیلی برابر و عدالت آموزشی دسترسی آنلاین به کلاس های مجازی پایه های اول تا نهم

١٥% تخفیف بیشتر برای خرید اشتراک فیلیمو مدرسه

15% تخفیف بیشتر برای خرید اشتراک فیلیمو مدرسه
با استفاده از این کوپن تخفیف تا ٨٥% تخفیف خواهید گرفت
١٥% تخفیف بیشتر برای خرید اشتراک فیلیمو مدرسه
دسترسی به فیلم های آموزشی کمک درسی دوره دبستان و متوسطه
کد تخفیف ١٥% فیلیمو مدرسه قابل استفاده برای همه
٨٥%
دریافت کد تخفیف

١٠٠% تخفیف برای خرید اشتراک فیلیمو مدرسه

100% تخفیف برای خرید اشتراک فیلیمو مدرسه
امکان انتخاب چند پایه تحصیلی با یک اکانت وجود دارد
١٠٠% تخفیف برای خرید اشتراک فیلیمو مدرسه
با اشتراک رایگان تا پایان سال تحصیلی به فیلم ها دسترسی دارید
دسترسی به فیلم دروس پایه های تحصیلی اول تا نهم
١٠٠%
دریافت کد تخفیف