بنت تاکسی

بنت تاکسی

بنت تاکسی، سامانه هوشمند درخواست آنلاین تاکسی فعال در مشهد، اصفهان، قم، پرند تهران، بیرجند، گلستان و...

کد معرف ٢٠٠٠ تومانی بنت تاکسی

کد معرف 2000 تومانی بنت تاکسی
وارد کردن کوپن در بخش کدمعرف هنگام عضویت
کد معرف ٢٠٠٠ تومانی بنت تاکسی
دریافت اعتبار رایگان ٢٠٠٠ تومانی بعد از انجام اولین سفر
مخصوص سفر اول و حین ثبت نام
٢,٠٠٠ تومان
دریافت کد تخفیف