بنت تاکسی

بنت تاکسی

بنت تاکسی، سامانه هوشمند درخواست آنلاین تاکسی فعال در مشهد، اصفهان، قم، پرند تهران، بیرجند، گلستان و...

کد معرف ٢٠٠٠ تومانی بنت تاکسی

کد معرف 2000 تومانی بنت تاکسی
مخصوص سفر اول و حین ثبت نام
وارد کردن کوپن در بخش کدمعرف هنگام عضویت
دریافت اعتبار رایگان ٢٠٠٠ تومانی بعد از انجام اولین سفر
ورود به وبسایت بنت تاکسی با کلیک روی «لینک خرید» ٢,٠٠٠ تومان
دریافت کد تخفیف