هایپر 24

هایپر 24

٥٠ هزار تومان هدیه نقدی سوپرمارکت هایپر٢٤

50 هزار تومان هدیه نقدی سوپرمارکت هایپر24
سپس ارسال عدد ٤ به ٥٠٠٠٤٠٤٦٤٦ با شماره ثبت نامی
٥٠ هزار تومان هدیه نقدی سوپرمارکت هایپر٢٤
٥٠ هزار تومان هدیه نقدی به حساب بانکی تان واریز می شود
با ٤ خرید با هر مبلغی از هایپر ٢٤ تا پایان آذر ماه
٥٠,٠٠٠ تومان
دریافت کد تخفیف

٥٠ هزار تومان هدیه نقدی سوپرمارکت هایپر٢٤

50 هزار تومان هدیه نقدی سوپرمارکت هایپر24
سپس ارسال عدد ٤ به ٥٠٠٠٤٠٤٦٤٦ با شماره ثبت نامی
٥٠ هزار تومان هدیه نقدی سوپرمارکت هایپر٢٤
٥٠ هزار تومان هدیه نقدی به حساب بانکی تان واریز می شود
با ٤ خرید با هر مبلغی از هایپر ٢٤ تا پایان آذر ماه
٥٠,٠٠٠ تومان
دریافت کد تخفیف

۲۰ هزار تومان تخفیف هایپر ۲۴

۲۰ هزار تومان تخفیف هایپر ۲۴
۲۰ هزار تومان تخفیف هایپر ۲۴
اگر به دنبال خرید محصولات سوپر مارکتی هستید با استفاده از این کد می‌توانید از ۲۰ هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوید. جهت استفاده از این تخفیف می‌توانید روی دکمه «خرید کنید» کلیک کنید تا کوپن به صورت خودکار در حافظه کلیپبوردتان کپی شده و به سایت و اپلیکیشن هایپر ۲۴ وارد شوید. درنظر داشته باشید که این تخفیف برای سفارش ۲۰۰ هزار تومان قابل استفاده است.
٢٠٠٠٠
دریافت کد تخفیف

۲۰ هزار تومان تخفیف هایپر ۲۴

۲۰ هزار تومان تخفیف هایپر ۲۴
۲۰ هزار تومان تخفیف هایپر ۲۴
اگر به دنبال خرید محصولات سوپر مارکتی هستید با استفاده از این کد می‌توانید از ۲۰ هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوید. جهت استفاده از این تخفیف می‌توانید روی دکمه «خرید کنید» کلیک کنید تا کوپن به صورت خودکار در حافظه کلیپبوردتان کپی شده و به سایت و اپلیکیشن هایپر ۲۴ وارد شوید. درنظر داشته باشید که این تخفیف برای سفارش ۲۰۰ هزار تومان قابل استفاده است.
٢٠٠٠٠
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٢٠ هزار تومانی سوپرمارکت هایپر٢٤

کد تخفیف 20 هزار تومانی سوپرمارکت هایپر24
برای سفارش بیش تر از ٢٠٠,٠٠٠ تومان
کد تخفیف ٢٠ هزار تومانی سوپرمارکت هایپر٢٤
قابل استفاده تا دو مرتبه برای هر کاربر (غیراول)
مخصوص کاربران جدید و قدیمی
٢٠,٠٠٠ تومان
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٢٠ هزار تومانی سوپرمارکت هایپر٢٤

کد تخفیف 20 هزار تومانی سوپرمارکت هایپر24
برای سفارش بیش تر از ٢٠٠,٠٠٠ تومان
کد تخفیف ٢٠ هزار تومانی سوپرمارکت هایپر٢٤
قابل استفاده تا دو مرتبه برای هر کاربر (غیراول)
مخصوص کاربران جدید و قدیمی
٢٠,٠٠٠ تومان
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٢٠ هزار تومانی سوپرمارکت آنلاین هایپر ٢٤

کد تخفیف 20 هزار تومانی سوپرمارکت آنلاین هایپر 24
برای سفارش بالای ٢٠٠,٠٠٠ تومان
کد تخفیف ٢٠ هزار تومانی سوپرمارکت آنلاین هایپر ٢٤
قابل استفاده تا دو مرتبه برای هر کاربر
بدون محدودیت خرید اول
٢٠ هزار تومان
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٢٠ هزار تومانی سوپرمارکت آنلاین هایپر ٢٤

کد تخفیف 20 هزار تومانی سوپرمارکت آنلاین هایپر 24
برای سفارش بالای ٢٠٠,٠٠٠ تومان
کد تخفیف ٢٠ هزار تومانی سوپرمارکت آنلاین هایپر ٢٤
قابل استفاده تا دو مرتبه برای هر کاربر
بدون محدودیت خرید اول
٢٠ هزار تومان
دریافت کد تخفیف