جی بی فود

جی بی فود

جی بی فود، اپلیکیشن سفارش آنلاین غذا در دزفول

کد تخفیف ١٠% سفارش آنلاین غذا از جی بی فود

کد تخفیف 10% سفارش آنلاین غذا از جی بی فود
اپلیکیشن قابل استفاده در شهر دزفول
کد تخفیف ١٠% سفارش آنلاین غذا از جی بی فود
سفارش آنلاین غذا با چند کلیک و تحویل درب منزل
بدون محدودیت سفارش اول
١٠%
دریافت کد تخفیف