اینوتکس

اینوتکس

اینوتکس، نمایشگاه مجازی بین المللی نوآوری و فناوری

کد تخفیف ١٥% نمایشگاه مجازی اینوتکس ٢٠٢١

کد تخفیف 15% نمایشگاه مجازی اینوتکس 2021
مخصوص ثبت نام در نمایشگاه مجازی اینوتکس ٢٠٢١
کد تخفیف ١٥% نمایشگاه مجازی اینوتکس ٢٠٢١
دهمین دوره‌ نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری
کد تخفیف اینوتکس بدون محدودیت سفارش اول
١٥%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ١٠٠% نمایشگاه مجازی اینوتکس

کد تخفیف 100% نمایشگاه مجازی اینوتکس
قابل استفاده فقط برای ١٥ نفر اول
کد تخفیف ١٠٠% نمایشگاه مجازی اینوتکس
بلیت آنلاین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری
بدون محدودیت سفارش اول
١٠٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٥٠% نمایشگاه اینوتکس

کد تخفیف 50% نمایشگاه اینوتکس
قابل استفاده برای خرید بلیط آنلاین نمایشگاه اینوتکس
کد تخفیف ٥٠% نمایشگاه اینوتکس
نهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (٢٢ تا ٢٥ مرداد)
بدون محدودیت سفارش اول
٥٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٣٠% نمایشگاه اینوتکس ویژه عید غدیر

کد تخفیف 30% نمایشگاه اینوتکس ویژه عید غدیر
قابل استفاده برای بازدید کنندگان آنلاین
کد تخفیف ٣٠% نمایشگاه اینوتکس ویژه عید غدیر
نهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری
بدون محدودیت سفارش اول
٣٠%
دریافت کد تخفیف