اینوتکس

اینوتکس

اینوتکس، نمایشگاه مجازی بین المللی نوآوری و فناوری

کد تخفیف ١٠٠% نمایشگاه مجازی اینوتکس

کد تخفیف 100% نمایشگاه مجازی اینوتکس
بدون محدودیت سفارش اول
قابل استفاده فقط برای ١٥ نفر اول
بلیت آنلاین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری
ورود به وبسایت اینوتکس با کلیک «لینک خرید» ١٠٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٥٠% نمایشگاه اینوتکس

کد تخفیف 50% نمایشگاه اینوتکس
بدون محدودیت سفارش اول
قابل استفاده برای خرید بلیط آنلاین نمایشگاه اینوتکس
نهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (٢٢ تا ٢٥ مرداد)
مراجعه به وبسایت اینوتکس با کلیک روی «لینک خرید» ٥٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٣٠% نمایشگاه اینوتکس ویژه عید غدیر

کد تخفیف 30% نمایشگاه اینوتکس ویژه عید غدیر
بدون محدودیت سفارش اول
قابل استفاده برای بازدید کنندگان آنلاین
نهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری
مراجعه به سایت اینوتکس با کلیک «لینک خرید» ٣٠%
دریافت کد تخفیف