پاکت مارکت

پاکت مارکت

٤٠% تخفیف جشنواره زمستانی گاج در پاکت مارکت

40% تخفیف جشنواره زمستانی گاج در پاکت مارکت
٤٠% تخفیف کتاب های انتشارات گاج برای رشته های مخنلف
٤٠% تخفیف جشنواره زمستانی گاج در پاکت مارکت
تا ٣٠% تخفیف برای سایر ناشران (خیلی سبز، الگو، مبتکران و ..)
فروش ویژه کتاب های کمک درسی از ناشران مختلف
٤٠%
دریافت کد تخفیف

٣٥% تخفیف کتاب در فروشگاه پاکت مارکت

35% تخفیف کتاب در فروشگاه پاکت مارکت
٣٥% تخفیف روی قیمت کتاب ها در روز ١٦ مرداد
٣٥% تخفیف کتاب در فروشگاه پاکت مارکت
اعمال ٢٠ تا ٣٠ درصد تخفیف برای سایر روزهای سال
بدون محدودیت سفارش اول
٣٥%
دریافت کد تخفیف