پالسین

پالسین

درخواست آنلاین خدمات در شهر تهران نظافت منزل، نظافت محل کار، کارواش در محل قالیشویی، مبل شویی، اسباب‌ کشی و ...

کد تخفیف ٤٠% قالیشویی، رفوگری و تعمیر فرش در پالسین

کد تخفیف 40% قالیشویی، رفوگری و تعمیر فرش در پالسین
حداکثر تخفیف ٥٠,٠٠٠ تومان

کد تخفیف ٤٠% قالیشویی، رفوگری و تعمیر فرش در پالسین
برای سرویس شست و شوی فرش، تعمیر و رفو
مخصوص سفارش اول

٤٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٥٠% سرویس نظافت پالسین در تهران

کد تخفیف 50% سرویس نظافت پالسین در تهران
حداکثر تخفیف ٤٠,٠٠٠ تومان

کد تخفیف ٥٠% سرویس نظافت پالسین در تهران
برای نظافت منزل و محل کار، نظافت مشاعات

مخصوص سفارش اول

٥٠%
دریافت کد تخفیف

درخواست باربری آنلاین با کد تخفیف ٤٠% پالسین

درخواست باربری آنلاین با کد تخفیف 40% پالسین
حداکثر تخفیف ٥٠,٠٠٠ تومان

درخواست باربری آنلاین با کد تخفیف ٤٠% پالسین
برای باربری بین شهری و اتوبار درون شهری پالسین

مخصوص سفارش اول

٤٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٤٠% شست و شوی فرش، تعمیر و رفو در پالسین

کد تخفیف 40% شست و شوی فرش، تعمیر و رفو در پالسین
حداکثر تخفیف ٣٠,٠٠٠ تومان

کد تخفیف ٤٠% شست و شوی فرش، تعمیر و رفو در پالسین
برای سرویس شست و شوی فرش، تعمیر و رفو
بدون محدودیت سفارش اول

٤٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٣٠ هزار تومانی سرویس مبل شویی سایت پالسین

کد تخفیف 30 هزار تومانی سرویس مبل شویی سایت پالسین
حداکثر تخفیف ٣٠,٠٠٠ تومان

کد تخفیف ٣٠ هزار تومانی سرویس مبل شویی سایت پالسین
ویژه سرویس مبل شویی با کیفیت عالی و قیمت مناسب
بدون محدودیت سفارش اول

٤٠%
دریافت کد تخفیف

کوپن تخفیف ٢٠% پالسین برای درخواست باربری آنلاین

کوپن تخفیف 20% پالسین برای درخواست باربری آنلاین
حداکثر تخفیف ٢٥,٠٠٠ تومان

کوپن تخفیف ٢٠% پالسین برای درخواست باربری آنلاین
برای باربری بین شهری و اتوبار درون شهری

بدون محدودیت سفارش اول

٢٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٥٠% سرویس شستشوی مبل در منزل پالسین

کد تخفیف 50% سرویس شستشوی مبل در منزل پالسین
حداکثر تخفیف ٤٠,٠٠٠ تومان

کد تخفیف ٥٠% سرویس شستشوی مبل در منزل پالسین
برای لکه بری و شستشوی مبل در منزل
مخصوص سفارش اول

٥٠%
دریافت کد تخفیف

٤٠% تخفیف سرویس مبل شویی در اپلیکیشن خدمات پالسین

40% تخفیف سرویس مبل شویی در اپلیکیشن خدمات پالسین
حداکثر تخفیف ٤٠,٠٠٠ تومان

٤٠% تخفیف سرویس مبل شویی در اپلیکیشن خدمات پالسین
مخصوص سرویس مبل‌شویی
بدون محدودیت سفارش اول

٤٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف پالسین برای درخواست سرویس اسباب کشی در تهران

کد تخفیف پالسین برای درخواست سرویس اسباب کشی در تهران
حداکثر تخفیف ٧٠,٠٠٠ تومان
کد تخفیف پالسین برای درخواست سرویس اسباب کشی در تهران
مخصوص سرویس اسباب‌کشی
بدون محدودیت سفارش اول
٣٥%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف سرویس کارواش در محل و کارواش نانو پالسین

کد تخفیف سرویس کارواش در محل و کارواش نانو پالسین
حداکثر تخفیف ٢٠,٠٠٠ تومان
کد تخفیف سرویس کارواش در محل و کارواش نانو پالسین
برای سرویس کارواش نانو، کارواش با آب، واکس و پولیش بدنه
مخصوص سفارش اول
٤٠%
دریافت کد تخفیف