میدون

میدون

میدون، اراده کننده خدمات آموزشی و مشاوره برای راه اندازی کسب و کار

١٥% تخفیف میدون

15% تخفیف میدون
با وارد کردن کد تخفیف می‌توانید از ١٥ درصد تخفیف میدون، سامانه آموزش کارآفرینی بهره‌مند شوید. لازم به ذکر است این تخفیف روی دوره‌های آموزشی و کلینیک مشاوره فعال است. برای ورود به وبسایت میدون بر روی "خرید کنید" کلیک ...
١٥% تخفیف میدون
١٥%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ١٥% دوره های آموزش مشاغل خانگی سایت میدون

کد تخفیف 15% دوره های آموزش مشاغل خانگی سایت میدون
مخصوص خرید دوره های آموزشی در حوزه مشاغل خانگی
کد تخفیف ١٥% دوره های آموزش مشاغل خانگی سایت میدون
تهیه میوه خشک و چیپس میوه، پرورش قارچ، شمع سازی و..
کد تخفیف میدون برای کاربران جدید و قدیمی
١٥%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٣٠% سامانه آموزش کسب و کار میدون

کد تخفیف 30% سامانه آموزش کسب و کار میدون
قابل استفاده برای خدمات مشاوره و دوره های آموزشی
کد تخفیف ٣٠% سامانه آموزش کسب و کار میدون
مناسب برای توسعه و راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی
کد تخفیف میدون بدون محدودیت سفارش اول
٣٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ١٥% دوره های آموزش مشاغل خانگی سایت میدون

کد تخفیف 15% دوره های آموزش مشاغل خانگی سایت میدون
مخصوص خرید دوره های آموزشی در حوزه مشاغل خانگی
کد تخفیف ١٥% دوره های آموزش مشاغل خانگی سایت میدون
تهیه میوه خشک و چیپس میوه، پرورش قارچ، شمع سازی و..
کد تخفیف میدون برای کاربران جدید و قدیمی
١٥%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٣٠% سامانه آموزش کسب و کار میدون

کد تخفیف 30% سامانه آموزش کسب و کار میدون
قابل استفاده از خدمات مشاوره و دوره های آموزشی
کد تخفیف ٣٠% سامانه آموزش کسب و کار میدون
مناسب برای توسعه و راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی
بدون محدودیت سفارش اول
٣٠%
دریافت کد تخفیف

١٥% تخفیف مشاوره کسب و کار در سایت میدون

15% تخفیف مشاوره کسب و کار در سایت میدون
تخفیف ویژه به مناسبت عید قربان و غدیر
١٥% تخفیف مشاوره کسب و کار در سایت میدون
مخصوص دریافت مشاوره تلفنی و حضوری میدون
بدون محدودیت سفارش اول
١٥%
دریافت کد تخفیف

٧٠% تخفیف آموزش های سایت میدون

70% تخفیف آموزش های سایت میدون
مخصوص خرید دوره های آموزشی متنی و تصویری
٧٠% تخفیف آموزش های سایت میدون
مناسب برای یادگیری مهارت جدید و راه اندازی کسب و کار
بدون محدودیت سفارش اول
٧٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٤٠% دوره های آموزشی سایت میدون

کد تخفیف 40% دوره های آموزشی سایت میدون
ویژه دوره های آموزشی متنی و تصویری
کد تخفیف ٤٠% دوره های آموزشی سایت میدون
مناسب برای راه اندازی انواع کسب و کار های جدید
بدون محدودیت سفارش اول
٤٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٣٠% دوره های آموزشی سایت میدون

کد تخفیف 30% دوره های آموزشی سایت میدون
ویژه خرید دوره های آموزشی تصویری و متنی
کد تخفیف ٣٠% دوره های آموزشی سایت میدون
آموزش کسب و کارهای پر درآمد برای راه اندازی شغل
بدون محدودیت سفارش اول
٣٠%
دریافت کد تخفیف

٤٠% تخفیف دوره های آموزشی سایت میدون

40% تخفیف دوره های آموزشی سایت میدون
قابل استفاده برای تمامی دوره های آموزشی

٤٠% تخفیف دوره های آموزشی سایت میدون
مناسب برای کسب مهارت و راه اندازی یک شغل

بدون محدودیت سفارش اول

٤٠%
دریافت کد تخفیف