میدون

میدون

میدون، اراده کننده خدمات آموزشی و مشاوره برای راه اندازی کسب و کار

کد تخفیف ٣٠% سامانه آموزش کسب و کار میدون

کد تخفیف 30% سامانه آموزش کسب و کار میدون
کد تخفیف میدون بدون محدودیت سفارش اول
قابل استفاده برای خدمات مشاوره و دوره های آموزشی
مناسب برای توسعه و راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی
ورود به وبسایت میدون با کلیک روی «لینک خرید» ٣٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ١٥% دوره های آموزش مشاغل خانگی سایت میدون

کد تخفیف 15% دوره های آموزش مشاغل خانگی سایت میدون
کد تخفیف میدون برای کاربران جدید و قدیمی
مخصوص خرید دوره های آموزشی در حوزه مشاغل خانگی
تهیه میوه خشک و چیپس میوه، پرورش قارچ، شمع سازی و..
برای مشاهده آموزش ها روی «لینک خرید» کلیک کنید ١٥%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٣٠% سامانه آموزش کسب و کار میدون

کد تخفیف 30% سامانه آموزش کسب و کار میدون
بدون محدودیت سفارش اول
قابل استفاده از خدمات مشاوره و دوره های آموزشی
مناسب برای توسعه و راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی
ورود به وبسایت میدون با کلیک روی «لینک خرید» ٣٠%
دریافت کد تخفیف

١٥% تخفیف مشاوره کسب و کار در سایت میدون

15% تخفیف مشاوره کسب و کار در سایت میدون
بدون محدودیت سفارش اول
تخفیف ویژه به مناسبت عید قربان و غدیر
مخصوص دریافت مشاوره تلفنی و حضوری میدون
با مراجعه به بخش کلینیک مشاوره از «لینک خرید» ١٥%
دریافت کد تخفیف

٧٠% تخفیف آموزش های سایت میدون

70% تخفیف آموزش های سایت میدون
بدون محدودیت سفارش اول
مخصوص خرید دوره های آموزشی متنی و تصویری
مناسب برای یادگیری مهارت جدید و راه اندازی کسب و کار
مشاهده آموزش های سایت میدون از «لینک خرید» ٧٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٤٠% دوره های آموزشی سایت میدون

کد تخفیف 40% دوره های آموزشی سایت میدون
بدون محدودیت سفارش اول
ویژه دوره های آموزشی متنی و تصویری
مناسب برای راه اندازی انواع کسب و کار های جدید
ورود به سایت میدون با کلیک روی «لینک خرید» ٤٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٣٠% دوره های آموزشی سایت میدون

کد تخفیف 30% دوره های آموزشی سایت میدون
بدون محدودیت سفارش اول
ویژه خرید دوره های آموزشی تصویری و متنی
آموزش کسب و کارهای پر درآمد برای راه اندازی شغل
مشاهده آموزش های سایت میدون از «لینک خرید» ٣٠%
دریافت کد تخفیف

٤٠% تخفیف دوره های آموزشی سایت میدون

40% تخفیف دوره های آموزشی سایت میدون
بدون محدودیت سفارش اول
قابل استفاده برای تمامی دوره های آموزشی
مناسب برای کسب مهارت و راه اندازی یک شغل
مشاهده لیست دوره ها با مراجعه به "لینک خرید" ٤٠%
دریافت کد تخفیف