ماکسیم

ماکسیم

کد تخفیف تا ١٥ هزار تومان تاکسی اینترنتی ماکسیم

کد تخفیف تا 15 هزار تومان تاکسی اینترنتی ماکسیم
با کوپن در هر سفر ١٠% تا سقف ١٥ هزار تومان هدیه بگیرید
کد تخفیف تا ١٥ هزار تومان تاکسی اینترنتی ماکسیم
فعال در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، بندرعباس، مشهد و..
کد تخفیف ماکسیم مخصوص اولین سفر
١٥,٠٠٠ تومان
دریافت کد تخفیف

١٥٠٠٠ تومان تخفیف درخواست تاکسی از ماکسیم

15000 تومان تخفیف درخواست تاکسی از ماکسیم
دریافت ١٥ هزار تومان هدیه با وارد نمودن کدتخفیف

١٥٠٠٠ تومان تخفیف درخواست تاکسی از ماکسیم
پرداخت ۳۰ درصد کرایه تاکسی از اعتبار در هر سفر

مخصوص سفر اول

١٥,٠٠٠ تومان
دریافت کد تخفیف