استاد اپ

استاد اپ

استاد اپ، دسترسی نامحدود به ۸۰۰ دوره آموزشی در ۲۳ دسته آموزشی

کد ۳۰ درصد تخفیف مجموعه استاد اپ هدیه پیشگامان

کد ۳۰ درصد تخفیف مجموعه استاد اپ هدیه پیشگامان
شامل مجموعه کاملی از دوره های مدیریت و کسب و کار

کد ۳۰ درصد تخفیف مجموعه استاد اپ هدیه پیشگامان
همراه با دسترسی نامحدود به ۵۰۰ دوره مجازی دیگر
بدون محدودیت سفارش اول
٣٠%
دریافت کد تخفیف