استاد اپ

استاد اپ

استاد اپ، دسترسی نامحدود به ۸۰۰ دوره آموزشی در ۲۳ دسته آموزشی

کد ۳۰ درصد تخفیف مجموعه استاد اپ هدیه پیشگامان

کد ۳۰ درصد تخفیف مجموعه استاد اپ هدیه پیشگامان
بدون محدودیت سفارش اول
شامل مجموعه کاملی از دوره های مدیریت و کسب و کار
همراه با دسترسی نامحدود به ۵۰۰ دوره مجازی دیگر ٣٠%
دریافت کد تخفیف