اینترنت رایگان

اینترنت رایگان

بسته ۱۰۰ گیگابایت اینترنت ثابت رایگان تا پایان سال

بسته ۱۰۰ گیگابایت اینترنت ثابت رایگان تا پایان سال
برای انجام امور دورکاری، سرگرمی و کنترل وضعیت کرونا

بسته ۱۰۰ گیگابایت اینترنت ثابت رایگان تا پایان سال
موافقت اپراتورهای اینترنت ثابت (و نه اپراتورهای موبایل)

سازمان تنظیم مقررات: اختصاص ۱۰۰ گیگ اینترنت رایگان

١٠٠%
دریافت کد تخفیف