پارس اپتیکز

پارس اپتیکز

گروه تخصصی ParsOptics، مرجع تخصصی فوتونیک و اپتوالکترونیک در ایران

کد تخفیف ٥٠ درصدی نرم‌افزارهای منتخب parsoptics

کد تخفیف 50 درصدی نرم‌افزارهای منتخب parsoptics
ویژه متقاضیان نرم‌افزارهای APSYS ٢٠١٨ ،PICS٣D ٢٠١٨

کد تخفیف ٥٠ درصدی نرم‌افزارهای منتخب parsoptics
QuantumATK ٢٠١٨.٦ و XGTD ٢٠١٩ و Silvaco Pemium ٢٠١٩

بدون محدودیت سفارش اول
٥٠%
دریافت کد تخفیف

٤٠% تخفیف نرم افزار RSoft Photonics در سایت پارس اپتیک

40% تخفیف نرم افزار RSoft Photonics در سایت پارس اپتیک
مخصوص خرید نرم‌افزار آرسافت نسخه ٢٠١٤ خطی و ٨.٢ غیرخطی

٤٠% تخفیف نرم افزار RSoft Photonics در سایت پارس اپتیک
ابزار شبیه‌سازی ساختارهای فوتونیکی
بدون محدودیت سفارش اول

٤٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف پارس اپتیک، ٢٠% تخفیف آموزش‌های تخصصی و نرم‌افزارها

کد تخفیف پارس اپتیک، 20% تخفیف آموزش‌های تخصصی و نرم‌افزارها
تخفیف ویژه پایان سال گروه تخصصی پارس اپتیک

کد تخفیف پارس اپتیک، ٢٠% تخفیف آموزش‌های تخصصی و نرم‌افزارها
قابل استفاده برای تمام محصولات فروش آنلاین

بدون محدودیت سفارش اول

٢٠%
دریافت کد تخفیف

٥٠% کد تخفیف نرم‌افزار های شبیه سازی پارس اپتیک

50% کد تخفیف نرم‌افزار های شبیه سازی پارس اپتیک
کوپن تخفیف پارس اپتیک به مناسبت عید فطر
٥٠% کد تخفیف نرم‌افزار های شبیه سازی پارس اپتیک
برای نرم افزارهای اپتیک و اپتوالکترونیک منتخب سایت
بدون محدودیت سفارش اول
٥٠%
دریافت کد تخفیف

٤٠% تخفیف پارس اپتیک برای نرم افزارهای اپتیک و فوتونیک

40% تخفیف پارس اپتیک برای نرم افزارهای اپتیک و فوتونیک
صرفا ویژه پکیج نرم‌افزاری آپدیت فروردین ٩٨

٤٠% تخفیف پارس اپتیک برای نرم افزارهای اپتیک و فوتونیک
برای نرم افزارهای OptiSystem ٢٠١٨ و Lumerical ٢٠١٩
بدون محدودیت سفارش اول

٤٠%
دریافت کد تخفیف