پارس اپتیکز

پارس اپتیکز

گروه تخصصی ParsOptics، مرجع تخصصی فوتونیک و اپتوالکترونیک در ایران

کد تخفیف ٥٠ درصدی نرم‌افزارهای منتخب parsoptics

کد تخفیف 50 درصدی نرم‌افزارهای منتخب parsoptics
بدون محدودیت سفارش اول
ویژه متقاضیان نرم‌افزارهای APSYS ٢٠١٨ ،PICS٣D ٢٠١٨
QuantumATK ٢٠١٨.٦ و XGTD ٢٠١٩ و Silvaco Pemium ٢٠١٩
برای طراحی و شبیه‌سازی کوانتومی ادوات نیمه‌هادی، لیزر نیمه‌هادی
شبیه‌سازی آنتن‌ در ساختارهای بزرگ و ... ٥٠%
دریافت کد تخفیف

٤٠% تخفیف نرم افزار RSoft Photonics در سایت پارس اپتیک

40% تخفیف نرم افزار RSoft Photonics در سایت پارس اپتیک
بدون محدودیت سفارش اول
مخصوص خرید نرم‌افزار آرسافت نسخه ٢٠١٤ خطی و ٨.٢ غیرخطی
ابزار شبیه‌سازی ساختارهای فوتونیکی ٤٠%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف پارس اپتیک، ٢٠% تخفیف آموزش‌های تخصصی و نرم‌افزارها

کد تخفیف پارس اپتیک، 20% تخفیف آموزش‌های تخصصی و نرم‌افزارها
بدون محدودیت سفارش اول
تخفیف ویژه پایان سال گروه تخصصی پارس اپتیک
قابل استفاده برای تمام محصولات فروش آنلاین
مجموعه آموزش‌های تخصصی گروه پارس اپتیک
نرم‌افزارهای شبیه‌سازی اپتیک و فوتونیک ٢٠%
دریافت کد تخفیف

٥٠% کد تخفیف نرم‌افزار های شبیه سازی پارس اپتیک

50% کد تخفیف نرم‌افزار های شبیه سازی پارس اپتیک
بدون محدودیت سفارش اول
کوپن تخفیف پارس اپتیک به مناسبت عید فطر
برای نرم افزارهای اپتیک و اپتوالکترونیک منتخب سایت
همراه با ارائه لایسنس معتبر برای کاربران و پژوهشگران
مشاهده نرم افزار ها و سفارش از «لینک خرید» ٥٠%
دریافت کد تخفیف

٤٠% تخفیف پارس اپتیک برای نرم افزارهای اپتیک و فوتونیک

40% تخفیف پارس اپتیک برای نرم افزارهای اپتیک و فوتونیک
بدون محدودیت سفارش اول
صرفا ویژه پکیج نرم‌افزاری آپدیت فروردین ٩٨
برای نرم افزارهای OptiSystem ٢٠١٨ و Lumerical ٢٠١٩ ٤٠%
دریافت کد تخفیف